Φαντάσματα Στο Σπίτι

– Μπαμπά, υπάρχουν φαντάσματα στο σπίτι;
-Όχι παιδί μου, γιατί;
– Η υπηρέτρια μου είπε ότι εδώ υπάρχουν φαντάσματα!
-Έλα νεαρέ! Κόψε τις βλακείες!
– Γιατί καλέ μπαμπά;
– Παιδί μου, χαζό είσαι; Δεν έχουμε υπηρέτρια!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s